SportZbog izuzetno povoljnih klimatskih i geografskih uslova Mojkovac je idealna destinacija za pripremu sportista pa smo u tom pravcu i prilagodili svoju ponudu. Sportske ekipe mogu da koriste:
• novu renoviranu sportsku dvoranu,
• veliki fudbalski teren,
• kao i veliki broj malih sportskih terena opremljenih tartan i običnom podlogom.


© 2012. All rights reserved.